E-bilet düzenleyen mükelleflerin uyması gereken usul ve esaslar belirlendiHavayolu ile yolcu taşımacılığı, sinema, tiyatro, konser, spor müsabakası gibi etkinlikler için e-bilet düzenleyen mükelleflerin uyması gereken usul ve esaslar belirlendi.

Havayolu ile yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığı, sinema, tiyatro, konser, spor müsabakası gibi etkinlikler için e-bilet düzenleyen mükelleflerin uyması gereken usul ve esaslar iki ayrı tebliğ ile belirlendi.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın konuya ilişkin 462 ve 463 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sinema, tiyatro, konser, spor müsabakası ve benzeri etkinlikler için bilet düzenleyen mükelleflerin elektronik ortamda bilet düzenlemeleri, düzenledikleri elektronik biletleri muhatabına iletmeleri, bu vesikaları muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Söz konusu elektronik bilet uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin e-fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olması, e-biletleri düzenleyebilme ve e-biletleri sunabilme konusunda hazırlıklarını tamamlamış olmaları, raporlama gereksinimlerinin karşılanması hususunda gerekli altyapı ve hazırlıklarını bitirmeleri gerekiyor.

Bu şartları taşıyan ve uygulamayı kendi bilgi işlem sistemi üzerinden kullanarak tebliğ kapsamında e-bilet oluşturmak, e-bilet sunmak, muhafaza ve ibraz etmek isteyen mükellefler, başvuru işlemlerini Gelir İdaresi Başkanlığının "www.efatura.gov.tr" internet adresinde yayımlanan "Elektronik Bilet Başvuru Kılavuzu"na uygun olarak gerçekleştirecek.

E-biletlerin elektronik ortamda düzenlenmesi, elektronik sertifika ile imzalanması, internet de dahil olmak üzere elektronik araçlar ve ortamlar vasıtasıyla muhatabına kağıt baskısı alınabilecek şekilde sunması zorunluluğu getirildi.

Etkinlik biletinde, bileti düzenleyenin adı-soyadı/unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi, vergi kimlik numarası veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, belge numarası ve düzenlenme tarihi, etkinlik tarihi ve saati, etkinliğin adı, yeri, koltuk numarası, yapılan hizmetin nevi ve tutarı ile ödeme şeklinin bulunması zorunlu kılındı.

Ayrıca, e-biletlerin ön yüzünün üst orta kısmına gelecek şekilde basılması zorunlu olan "Belgelere Konulacak Özel İşaret (Amblem)" ile "İl Kod Numarası" yerine aynı konumda yer almak üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı amblemi bulunacak.

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında düzenlenecek biletlerle ilgili, gerek federasyonlar, gerekse de yetki devredilen kurumların spor müsabakalarına giriş karşılığında tevsik edici belge olarak bilet düzenlemeleri halinde, bu tebliğ hükümlerinden yararlanmak için başvurulmuş olması koşulu ile söz konusu biletler de e-bilet olarak düzenlenecek.

E-bilet uygulamasında eğlence vergisine tabi mükellefler, yerli ve yabancı film gösterimlerinde etkinliğin düzenlenmesinden önce eğlence vergisini mahallin mal müdürlüğü veya muhasebe müdürlüğüne emaneten yatıracaklar. Satılmayan e-biletlerde peşin ödenen eğlence vergisinin iadesi için, e-bilet raporlarının, görüntülenmesine olanak sağlayan yazılımla birlikte elektronik ortamda ilgili belediyelere sunulması gerekecek.

- Hava yolu taşımacılığında e-bilet

Havayolu ile yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin, elektronik ortamda bilet düzenlemeleri, e-biletleri muhatabına iletmeleri, bu belgeleri muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin düzenlemeler de hükme bağlandı.

E-bilet düzenleme izni alan havayolu firmalarının düzenleyecekleri e-biletlerde havayolu firmasının unvanı, yolcunun adı-soyadı, belge numarası, düzenlenme tarihi, yapılan hizmetin nevi, tutarı ve ödeme türünün yazılması zorunluluğu getirildi. Ayrıca mükellefler bilet üzerinde zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiyaçları doğrultusunda farklı bilgilere de yer verebilecek.

Söz konusu biletin Türkiye'de mükellefiyeti bulunan acenteler tarafından düzenlenmesi durumunda söz konusu acenteler, e-bilet üzerinde yolcu bilgilerine ilave olarak kendilerine ait mükellefiyet bilgilerine ya da Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği (IATA) nezdinde kendileri için oluşturulmuş bilgilere yer vererek yolcuya e-bilet muhteviyatını da içeren bir fatura düzenleyecek. Bu fatura üzerinde yolcu bilgilerine ilaveten yolcu tarafından talep edilmesi halinde hesabına yolculuk yapılan mükellef bilgileri de bulunacak.

Acente tarafından düzenlenen ve e-bilet muhteviyatını da içeren fatura, yolcu veya hesabına yolculuk yapılan mükellef tarafından, üzerinde acente bilgilerini de ihtiva eden e-bilet ise acente tarafından gider/indirim konusu yapılacak.

Havayolu firmaları, katma değer vergisine tabi olan işlemleri için bilette yer alan tutardan matraha dahil olmayan unsurları ayrıştırdıktan sonra katma değer vergisi hesaplayıp beyan edecek.

Havayolu taşımacılığı hizmetinden yararlanan mükellefler ise 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 ve müteakip maddelerinde düzenlenen vergi indirimine ilişkin hükümlere bağlı kalmak şartıyla, bu maddede belirtilen şekilde hesaplanan katma değer vergisini indirim konusu yapabilecek.

Konular

Aksu Belediyesi Evrak Takip
Sur Belediyesi Evrak Takip
Kyk Yurt Başvurusu için Gerekli Belgeler
e-Devlet'te 'Askerlik Durum Belgesi Hizmeti' genişliyor
İkametgah nakil işlemleri nasıl yapılır?
Sağlık raporu ne zamana kadar kuruma verilmeli?
Askerlik durum belgesi sorgulama e devlet
İhracat belgeleri elektronik ortama kaydedilecek
E-devlet'te Askerlik Durum Belgesi Hizmeti Yenilendi
Ehliyet değişikliği için gerekli belgeler nelerdir?
YLSY resmi burslu öğrenci işlemlerinde gerekli evraklar nelerdir?
2017 yılı değerli kağıt ücreteri (Pasaport, ehliyet vb)
E-faturaya geçiş süresi uzatıldı mı?
E-bilet düzenleyen mükelleflerin uyması gereken usul ve esaslar belirlendi
Seyahat kartı kimlere verilir? Başvuru şartları nelerdir?
Yeni özel güvenlik kimlik kartları başvurusu için hangi belgeler gerekiyor?
Nüfus ve evlilik cüzdanını kaybedenlere uygulanan ceza kalktı mı?
Gerçeğe aykırı adres beyanında bulunanlar ne kadar ceza ödeyecek?
Türkiye'ye giriş çıkış sorgulama e devlet
Dahilde işleme izin belgesi nedir,nasıl ve nereden alınır?
Kadınlar evlendikten sonra kendi soy isimlerini kullanabilir mi?
Uçak biletinde TC kimlik numarası zorunlu mu?
Evraklarınızı hazırlayın motivasyonunuzu artırın
Ad-soyad değiştirmek kolaylaşıyor
İhracatçıya verilecek yeşil pasaportlar için hangi şartlar aranıyor?
Turkiye.gov.tr'den hangi belgeler alınabiliyor?
İkametgah evrakı e-Devlet üzerinden alınabiliyor mu?
Kalkınma Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi Giriş
Esnafım, kalfalık ile ustalık belgelerim yok, mesleğimle ilgili alanda iş yeri açabilir miyim?
Taşeron başvurusunda istenen belgeler ve evraklar