TNB Kamu KEP Hesabı Açılması için Gerekli Belgeler

TNB KEP Başvuru İçin Gerekli Evraklar

1-Kurumun KEP adresi almayı talep ettiğine dair kurumu temsile yetkili yöneticinin imzası ile hazırlanacak üst yazı

2-Kurum yetkilisinin Atama Yazısı Örneği (Aslı Gibidir Onaylı) (Atama Yazısı Örneği için tıklayınız)

3-Kurumu temsile yetkili kişi tarafından imzalanan ve kurum kaşesi ile kaşelenmiş Kamu Kullanıcı Protokolü (Kamu Kullanıcı Protokolü tıklayınız)

4-Kamu Kep Hizmeti Başvuru Formu (form için tıklayınız)

Kurum Bilgileri (Ek.1.a)
Kep Adresi Bilgileri (Ek.1.b) (Her KEP Hesabı için 1 adet)
Kurum İşlem Yetkilisi Bilgileri (Ek.1.c) (Tüm KEP Hesapları için)

5-Kimlik tespiti amacıyla, İşlem Yetkilisinin, kurum yetkilisi tarafından imzalı ve kaşeli, üzerinde fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı, Pasaport ya da Sürücü Belgesi

Kamu kurumları (www.tnbkep.com.tr) ’da online ön başvuru yaptıktan sonra kamu başvuru kılavuzu e-postanıza yollanacaktır. Yardım için çağrı merkezimizi arayabilirsiniz.

Seçmiş olduğunuz tarife E-imzalı bir tarife ise, yukarıdaki belgelere ek olarak;

1-İrade Beyanı Formu ıslak imzalı,(İrade Beyanı Formu tıklayınız)

2-Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen resmi belgesi ve belgenin fotokopisi,

3-Sertifika içine çalıştığınız kurum bilgisi eklenecek ise 6 aydan eski olmamak kaydıyla “Ticaret Odası Faaliyet Belgesi” nin aslı ve firma yetkilisi imza sirkülerinin fotokopisinin

KEP başvuru belgeleri ile beraber işlem yetkilisi tarafından şahsen kimlik doğrulama merkezine teslim edilmesi gerekmektedir.(kimlik doğrulama merkezi tıklayınız)

Kamu KEP hesabı ile birlikte seçilen e-imza paketinde, e-imzayı alacak kişinin kimlik doğrulama işlemi

1-Istanbul ve Ankara’da TNB KEP merkezlerinde (TNB KEP merkezleri tıklayınız)

2-Noterde

3-E-imza sahibi olacak kişinin bireysel KEP hesabı edinmesi yolu ile TNB KEP bayilerinde yapılmaktadır. (TNB KEP bayileri tıklayınız)


Merkez Ofislerimiz İletişim

7/24 Destek

444 6 537

WEB ANA SAYFA: http://www.tnbkep.com.tr/

Ankara Merkez

Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:4
06520 – Çankaya / ANKARA / TR

T. +90 312 218 81 00
F. +90 312 218 81 09

İstanbul Ofis

Ortaklar Cad. No:43
34394 Mecidiyeköy – Şişli / İSTANBUL / TR

T. +90 212 272 80 73
F. +90 212 272 80 76