TNB Kurumsal KEP Hesabı Açılması için Gerekli Belgeler

TNB KEP Başvuru İçin Gerekli Evraklar

1-Tüzel kişinin MERSİS numarası var ise mersis numarası kaydı ve numarası

2-Ticaret sicil numarasını içeren, Ticaret Sicil Memurluklarından alınmış olan Ticaret Sicil Tasdiknamesinin veya Faaliyet belgesinin fotokopisi

3-Noter onaylı imza sirkülerinde yer alan yetkilendirmelere uygun olarak imzalanmış ve kaşelenmiş kurumsal taahhütnamenin aslı ve eki olarak imzalanmış ve kaşelenmiş başvuru formu (taahhütname tıklayınız)

4-Tüzel kişilerin işlem yetkilisi olarak belirledikleri kişilerin kimlik tespiti için nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, avukatlık belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmî belge

5-Noter onaylı imza sürkülerinin aslı ya da noter onaylı ‘aslı gibidir’ orjinali (TNB KEP merkezlerine gelen ya da yerinde kimlik doğrulama hizmetinden faydalanan şirketlere imza sirkülerinin orijinalinin görülmesi esas olmak üzere fotokopisi ile işlem yapılır. )

6-Başvuru sahibinin şirketin kanuni temsilcisi olduğu ilan edilen, imza sirkülerinin müstenidatı ticaret sicil gazetesinin fotokopisi

7-İşlem yetkilisi, şirketin kanuni temsilcisi değil ise noter onaylı KEP konulu vekaletnamenin aslı ( vekaletname örneği tıklayınız )

Seçmiş olduğunuz tarife E-imzalı bir tarife ise, yukarıdaki belgelere ek olarak;

1-İrade Beyanı Formu ıslak imzalı,(İrade Beyanı Formu tıklayınız)

2-Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen resmi belgesi ve belgenin fotokopisi,

3-Sertifika içine çalıştığınız kurum bilgisi eklenecek ise 6 aydan eski olmamak kaydıyla “Ticaret Odası Faaliyet Belgesi” nin aslı ve firma yetkilisi imza sirkülerinin fotokopisinin

KEP başvuru belgeleri ile beraber işlem yetkilisi tarafından şahsen kimlik doğrulama merkezine teslim edilmesi gerekmektedir.

Kurumsal KEP hesabı ile birlikte seçilen e-imza paketinde, e-imzayı alacak kişinin kimlik doğrulama işlemi

1-Istanbul ve Ankara'da TNB KEP merkezlerinde (TNB KEP merkezleri tıklayınız)

2-Noterde

3-E-imza sahibi olacak kişinin bireysel KEP hesabı edinmesi yolu ile TNB KEP bayilerinde yapılmaktadır.(TNB KEP bayileri tıklayınız)Merkez Ofislerimiz İletişim


7/24 Destek

444 6 537

WEB ANA SAYFA: http://www.tnbkep.com.tr/


Ankara Merkez

Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:4
06520 – Çankaya / ANKARA / TR

T. +90 312 218 81 00
F. +90 312 218 81 09

İstanbul Ofis

Ortaklar Cad. No:43
34394 Mecidiyeköy – Şişli / İSTANBUL / TR

T. +90 212 272 80 73
F. +90 212 272 80 76